You are here

Vitamin K

Vitamin K

Godine 1939. izolovan je novi liposolubilni vitamin-vitamin K, od ishrane zavisan faktor koagulacije. Postoje dva prirodna oblika K1-filohinon koji se nalazi u biljkama i K2-menahinon koji sintetišu crevne bakterije čoveka i nekih životinja. Vitamin K3-menandion je sintetski oblik.

Uloga u organizmu

Posledica nedostatka ovog vitamina je produženo krvarenje, odnosno sporo formiranje koalguluma koji ima funkciju da začepi krvne sudove na mestu povrede. Naime, vitamin K je neophodan za sintezu proteina faktora koagulacije koji kaskadnim hemijskim reakcijama učestvuju u formiranju mreže koaguluma. Deficit u zdravih ljudi je nepoznat, jer ga sintetišu crevne bakterije. Deficit kod odraslih može nastati kao posledica loše ishrane i slabog unosa vitamina, kao i kod bolesti creva koje su udružene sa smanjenom apsorpcijom nutrijenata. Novorođenčadi predstavljaju posebnu rizičnu grupu za nastajanje hemoragije usled nedostatka vitamina K pre svega zbog slabog placentarnog prelaza, sterilnih creva i nemogućnost sinteze “endogenog” vitamina K. Kod osoba sa osteoporozom utvrđene su niže koncentracije vitamina K, ali nije dokazano da su serumske niske koncentracije uzrok osteoporozi. Takođe neki antibiotici novije generacije mogu izazvati deficitna stanja.

Prehrambeni izvori

Zeleno lisnato povrće  obiluje vitaminom K, tako su brokoli, kelj i spanać  izvandredni izvori filohinona. Od životinjskih namirnica ima ga u kravljem mleku, takođe u fermentisanim mlečnim proizvodima.

Nenutritivne izvore  čine intestinalne bakterije E coli i Bacillus fragilis koje sintetišu vitamin K u lumenu creva.

Dnevni unos

Za zdrave odrasle dovoljan je unos os 1 mcg po kilogramu telesne mase, dok je to kod novorođenčadi 2 mcg.

Vitamin K u terapiji

Antivitamin vitamina K je dikumarol, supstanca koja inhibiše dejstvo vitamina K. Ima ga u plesnivom senu. Klasični antikoagulanti –kumarini, lekovi koji su u širokoj upotrebi kod određenih indikacija su struktualno veoma slični antivitaminu K. Sprečavaju koagulaciju i stvaranje tromba. Vitamin K se daje pri predoziranju i trovanju ovim lekovima. Novorođenčadima se preventivno daje filohinon radi sprečavanja hemoragične bolesti.

Pročitajte slične tekstove

Vitamin E

Tokoferoli i tokotrienoli su porodica od osam jedinjenja i svi imaju vitaminska dejstva. Ime su dobili od grčke tocos-rođenje i pherein-nositi tj. doneti na svet zdravo potomstvo. Spadaju u liposolubilne vitamine.

Uloga u organizmu

21.10.2015
grozdje

Upravo se ova supstanca, resveratrol, smatra odgovornom za fenomen poznat kao „francuski paradoks“.

03.08.2015