You are here

Vitamin B2 (riboflavin, laktoflavin)

Vitamin B2

Ime riboflavina potiče od njegove žute boje. On je prirodan pigment i boja surutke potiče iz vitamina B2.

Biološka uloga

Avitaminoza nastaje vrlo retko, a kad nastane to su uglavnom karakteristične upale i oštećenja usana, prskotine na uglu usana, heliaosis, angularni stomatitis. Javlja se i zapaljenje jezika, glositis, dermatitis lica. Riboflavin je sastavni deo mnogih enzima. Oni se nazivaju flavoenzimima ili flavoproteinima i učestvuju u oksidoredukcijama. Vitamin B2 ima centralnu ulogu u stvaranju ćelijske energije, učestvuje u metabolizmu lekova zajedno sa citohromom P450. Riboflavin nema antioksidativno dejstvo.

Nutritivni izvori

Riboflavin je široko rasprostranjen u vegetabilnim i animalnim namirnicama. Ima ga u mesu, ribi, jajima, mleku, siru, kvascu, iznutricama, proizvodima od celog zrna, ananasu. Za razliku od ostalih B vitamina, slabo ga ima u omotaču žitarica.

Dnevne potrebe

Dnevne potrebe muškaraca je oko 1 mg, žena 0,9 mg i 0,3 mg za decu. Veoma je interesantno da se u trudnoći stvaraju proteini (pregnancy specific binding protein) koji vezuju riboflavin i tako povećavaju apsorpciju iz hrane i transplacentarni prelaz do ploda.

Pročitajte slične tekstove

Vitamin D – kalciferol

Vitamin D nazivaju još i antirahitični faktor. Za vreme cara Trajana u starom Rimu lekar Soronus prvi opisuje rahitis. Početkom prošlog veka naučnici su dokazali da je riblje ulje  dobar antirahitnični faktor, a kasnije ga i izoluju iz ribljeg ulja.

21.10.2015
Vitamin K

Godine 1939. izolovan je novi liposolubilni vitamin-vitamin K, od ishrane zavisan faktor koagulacije. Postoje dva prirodna oblika K1-filohinon koji se nalazi u biljkama i K2-menahinon koji sintetišu crevne bakterije čoveka i nekih životinja. Vitamin K3-menandion je sintetski oblik.

21.10.2015