You are here

Abeceda vitamina

vitamini

Godine 1911. Kazimir Funk je izolovao kristalnu belu supstancu iz ljuske pirinča i nazvao je vitamin, jer je u malim dozama pokazao fiziološki efekat protiv bolesti beri-beri.  Tada je po prvi put upotrebljen termin vitamin, izveden iz latinske reči vita-život i amin-amino jedinjenje. Iako ostali kasnije izolovani vitamini ne sadrže svi amino grupe naziv je ostao.

Danas se vitaminima smatraju supstance koje se ne sintetišu (ili se sintetišu u vrlo malim količinama) u organizmu, a neophodni su za normalno funcionisanje organizma. Ispoljavaju  svoj fiziološki efekat u vrlo malim koncentracijama i nalaze se u hrani. Nedostatak ovih supstanci može da izazove razne bolesti koje klasifikujemo kao hipovitaminoze-nastaju usled smanjenog unosa ili avitaminoze-potpun nedostatak vitamina. Hipervitaminozom nazivamo stanja koja nastaju povećanim unosom istih.  Hipervitaminoza može da nastane samo pri većem unosu vitamina rastvorljivih u mastima. Vitamini koji se rastvaraju u vodi se izlučuju putem bubrega i ne mogu se nagomilati u organizmu, te je neophodan svakodnevni unos.

Provitaminima se smatraju supstance hemijski veoma slične vitaminima, koje se u organizmu modifikuju i preradom prelaze u odgovarajuće vitamine. Provitamini su fiziološki neaktivna jedinjenja, tek nakon modifikacije mogu da imaju dejstvo.

Antivitamini su supstance koje sprečavaju (inhibišu) dejstvo pojedinih vitamina. Ponekad neki lekovi u redovnoj terapiji smanjuju koncentraciju određenih vitamina, pa se savetuje dodatna suplementacija istim.

Vitamini ulaze u sastav mnogih enzima, koenzima koji imaju ulogu biokatalizatora u mnogim biohemijskim procesima u organizmu. Oni su heterogena jedinjenja zbog toga su klasifikovane po rastvorljivosti. Razlikujemo liposolubilne i hidrosolubilne vitamine.

Hidrosolubilni su vitamini B grupe (B1, B2, B6, B12, pantotenska kiselina, biotin) , vitamin C, folna kiselina, a liposolubilni vitamini A, D, E i K.

Izolovani su i ispitivani u uglavnom u XX veku kada su i sistematizovani i klasifikovani. Danas su ponekad u upotrebi i stari hemijski nazivi:

 • Vitamin A, antikseroftalmički vitamin, retinol, akseroftol
 • Vitamin D, antirahitični Vitamin, kalciferol, holekalciferol
 • Vitamin E, antisterilitetni vitamin, faktor plodnosti, tokoferol
 • Vitamin K, antihemoragični vitamin, menandion
 • Vitamin B1, aneurin, tijamin
 • Vitamin B2, riboflavin, laktoflavin
 • Vitamin B3, nijacin, PP faktor, antipelagrički faktor
 • Vitamin B5, pantotenska kiselina
 • Vitamin B6, piridoksin, adermin
 • Vitamin B7, biotin
 • Vitamin B12, cijankobalamin, faktor protiv perniciozne anemije
 • Vitamin C, antiskorbutni faktor, askorbinska kiselina
 • Folna kiselina, folacin

Dnevne potrebe variraju u zavisnosti od uzrasta, pola i nekih fizioloških stanja poput trudnoće i laktacije.

Pročitajte slične tekstove

vitamini

Godine 1911.

03.08.2015