You are here

Hidrogen, magija iz kućne apoteke

h2o2

Vodonik-peroksid, hidrogen ili H2O2 je nestabilno jedinjenje vodonika i kiseonika koje se vrlo lako razlaže na vodu i slobodan kiseonik. Upravo je ovaj vrlo reaktivni molekul kiseonika odgovoran za dejsto hidrogena, naime oksidativno razlaže mikroorganizme i vrši dezinfekciju. Reakcija razlganja je praćena stvaranjem pene. U promet dolazi u raznim koncentracijama, a za rane i za domaćinstvo koristiti  taj od 3% jer sve ostale koncentracije nagrizaju kožu.